Extrémizmus všetkých doterajších vlád a Žitňanskej iniciatíva!

Autor: Igor Hraško | 23.8.2016 o 9:06 | Karma článku: 5,47 | Prečítané:  504x

Viacero denníkov prinieslo koncom júla informácie o tom, že tento vládny zlepenec chce lepšie bojovať proti extrémizmu a do medzirezortného pripomienkovania predložila ministerka Žitňanská novelu trestných kódexov. 

V stredu 17. Augusta 2016 vláda tieto návrhy schválila a denníky opäť priniesli informácie, čo by sa malo zmeniť, aby sa u nás potláčal extrémizmus.

V prvom rade by som povedal, že toto nie riešenie na odstránenie či elimináciu extrémistov a extrémizmu, ale len hlúpa iniciatíva na diskreditáciu a likvidáciu politických oponentov – súčasných i budúcich. Opäť však nejde o odstránenie príčiny, ale len o pseudoriešenie dôsledkov!

Poďme si to rozobrať na drobné a budem sa aj pýtať. Nie len ministerky, ale aj vás všetkých a odpovede skúste hľadať sami a nahlas si ich povedzte. Vo vyspelých krajinách, ak sa robí nová legislatíva, robí sa najskôr výklad pojmov, až potom ide návrh zákona. Celkom logické nie? Takže ministerka, aby nedochádzalo k rôznym výkladom „špecializovaných odborníkov“, by mala najskôr vysvetliť pojmy extrémista, vlastenec a patriot. Lebo ak sa u nás človek v obave o svoj život a život svojej rodiny vyjadrí na adresu potenciálnych alebo skutočných vrahov, spájaných s nevládnymi organizáciami otvorene sa hlásiacimi k fašizmu, vraždiacich civilné obyvateľstvo, ako je Pravý sektor, Azov, Ajdar, Islamský  štát, Dažbat an Nusrá, či iných teroristov a podobne, tak ako bude vnímaný? Ako vlastenec či ako extrémista? Ak sa niekto vyjadrí na adresu diskriminovania na základe etnickej príslušnosti, ako bude vnímaný a kam ho špecialista zaradí? Na základe nasledovného si ukážeme, že ministerka ide aj proti vlastnej koalícii. Dostávame sa totiž ku konkrétnej situácii na Slovensku, ktorá trvá od roku 1989 o čom svedčí aj titulok tohto blogu.

Ak je dnes na Slovensku niekto extrémista vo vnútorných podmienkach, tak je to len dôsledok oficiálnej štátnej politiky Slovenska min. od roku 2001. Za bývalej totality, ZNB evidoval osobitne tzv. cigánsku kriminalitu. Minister vnútra Pittner takéto štatistiky zrušil, pretože v demokratickej spoločnosti rozdeľovanie ľudí na etnickom alebo rasovom princípe nemá miesto. V roku 2001 sa politické garnitúry vrátili ku komunistickej terminológii a prístupom, teda boľševickým hodnotám. Stalo sa to v roku 2001 a to zriadením Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Vtedajšia vláda začala  ďalšie obdobie “riešenia, teraz už nie cigánskeho problému, ale rómskeho problému, a už nie cigánskej otázky, ale rómskej otázky.” Takto bolo politickými garnitúrami označené etnikum a označený problém. Dnes sú  za extrémistov totiž označovaní ľudia, ktorí v roku 2001 možno chodili do škôlky  a vyrastali v podmienkach, kedy všetky vlády v rozpore s demokratickými hodnotami “riešili etnický problém” a oni uverili štandardným politickým stranám, že je tu etnický problém, ktorý treba riešiť. To  vlády oficiálne deklarujú svoj extrémizmus práve zriadeným Úradom splnomocnenca pre Rómske komunity, lebo tak robia na etnickom základe! Rozpíšem to zo širšia, aby boli jasné aj súvislosti. Lenže ak tu je etnický problém, pre riešenie ktorého je zriedený úrad vlády, tak ide o problém, lebo každý príslušník etnika je problém a u každého príslušníka nejaký problém treba riešiť. Doterajšie vlády na Slovensku tvrdili, že tu máme rómsky problém. To znamená, že označili celé Rómske etnikum za problémové. Ja pritom aj osobne poznám ľudí z tohto etnika, ktorí problémoví vôbec nie sú. Dokonca sú známi a aj mediálne prezentovaní hudobníci či podnikatelia, ktorí sa hlásia ku tomuto etniku a nie sú pre našu spoločnosť žiadnym problémom, dokonca sú prínosom, lebo okrem toho, že ukazujú pozitívny príklad, že sa dá aj hrať či podnikať, tak aj zamestnávať ďalších. Takýchto ľudí však nikto nediskriminuje a ani neviem, že by s takýmito ľuďmi mal niekto problém. Ale ak je tu skupina ľudí z rómskeho etnika, ktorí nie sú nijakým spôsobom problémoví, tak nemožno paušalizovať a označovať problém, ktorý tu je za RÓMSKY! Problém v rámci časti tejto komunity je totiž sociálny a bezpečnostný!

Štandardné politické strany si vytýkajú, že nevyriešili problém, ktorý sami vytvorili. Rómsky problém nevyriešili a ani nevyriešia. Nie je možné vyriešiť problém, ktorý neexistuje. Problémy však  sú a to v dvoch oblastiach. Jedna je v mnohých bodoch zlý sociálny systém, ktorý má riešiť minister práce sociálnych vecí a rodiny a druhá oblasť málo funkčný justičný systém a ten má riešiť predovšetkým minister spravodlivosti v súčinnosti s ministrom vnútra. Tieto oblasti sa ale neriešia! Zriadenie úradu splnomocnenca vlády sa  javí skôr ako zbavovanie sa zodpovednosti za sociálny systém a za vnútornú bezpečnosť a schovávanie sa za nejaký zbytočný úrad. Zákony a životné podmienky v demokratickej spoločnosti majú byť vytvárané na princípe rovnosti, ktorá je zaručená ÚSTAVOU tak, aby POLITICKÉ STRANY A VLÁDY NEBOLI V PODOZRENÍ, ŽE SI KUPUJÚ časť voličov na základe pozitívnej diskriminácie.

Vďaka socialistickým prístupom všetkých doterajších socialistických vlád, ktoré sme tu mali od novembra 1989, najmä tých ortodoxne boľševických, vyrastá v kolóniách už druhá generácia občanov, ktorí majú, zjednodušene povedané, právo na vzdelanie, na lekársku starostlivosť, právo na bývanie, ale nemajú žiadnu povinnosť! Ako bola doteraz robená politika zodpovednosti? NIJAK! Z hľadiska kriminológie je rozdiel medzi tzv. pozitívnou školou kriminológie, čo v tomto prípade je u nás aplikované, kde zodpovednosť preberá výlučne štát a environmentálnou školou kriminológie, ktorá stavia na podpore sebaobrany jednotlivcov a organizácií, čiže na práve nosiť zbraň. Hlásime sa k tomu aj v ÚSTAVE, ŽE SME KRESŤANSKÁ KRAJINA, lenže kresťanstvo je postavené na prijatí osobnej zodpovednosti za vlastný život a za vlastnú rodinu, no u nás sa deje opak. Starostlivosť a zodpovednosť štátu zaviedli komunisti v roku 1948 a doteraz to takto funguje. Štát je zodpovedný, poslanci sú zodpovední, starostovia sú zodpovední, vláda je zodpovedná a kde je zodpovednosť vlastných rodičov za vlastné konanie a za vlastné  deti v problémových komunitách? Akým právom sú potom bežným občanom zvyšované dane a odvody, teda povinnosť postarať sa o cudzie deti a ich rodičia túto povinnosť nemajú? Ako chcú na svoje deti pozitívne vplývať, aby už nemuseli byť v budúcnosti problémovými? Toto je princíp rovnosti a spravodlivosti? Kam toto celé povedie za ďalších povedzme 10, či 30 rokov? Keď títo ľudia sú tu vychovávaný len v právach, ale k žiadnej zodpovednosti a žiadnej povinnosti? Nebude to náhodou len ďalším prehlbovaním extrémizmu? Zvýhodňovanie jednej skupiny na úkor iných na etnickom základe! A ak niekto bude namietať, že tento koncept, ktorý tu je, je dobrý, tak nech povie, kedy tento deklarovaný rómsky problém zanikne, teda kedy bude vyriešený. Pri riešení každého problému sa špecifikuje vždy termín vyriešenia daného problému, minimálne v nejakom horizonte. Nech mi však niekto povie, kedy bude týmto boľševickým spôsobom vyriešený rómsky problém na Slovensku, aby sa eliminoval extrémizmus, ktorý je na tomto základe v súčasnosti pretraktovaný a vďaka ktorému sa idú meniť zákony. Bolo to povedané úž viac krát, že súčasné riešenie rómskeho problému je len dobrý priestor na rozkrádanie peňazí pod rúškom šľachetnosti, ale nič viac. Krásny pozitívny príklad prístupu k riešeniu máme z teraz skončenej olympiády. Športovci na sebe pracovali a makali na zlepšovaní svojich schopností, preto sa na olympiádu dostali a preto aj vyhrávali. Nie preto, že niekto do nich lial peniaze a oni ich spotrebovali, alebo niekto ich spotreboval namiesto nich, bez požadovania konkrétnych výsledkov. Niekto im vytvoril podmienky a oni sami sa postarali o svoje vlastné zlepšenie. V konečnom dôsledku súčasný prístup ubližuje príslušníkom rómskeho etnika, lebo ich uvádza do omylu a je v nich neustále vyvolávaná nádej, že súčasné riešenia povedú k zlepšeniu ich súčasného stavu. Myslí si snáď niekto, že takto budú niekedy prezentované pozitívne výsledky doterajších riešení? Ale tu sme sa už od pomenovania extrémizmu, ako vládneho nástroja dostali až ku podstate, ktorá by mala byť riešená ako sociálny problém. Zaujímavý je tu aj moment, že tento extrémizmus nevidia ľudskoprávne mimovládky, nevidí tam riziko polícia, že je polarizovaná spoločnosť, že jednu skupinu ľudí identifikuje vláda ako problémovú na etnickom princípe.

A sme opäť pri vláde a jej iniciatíve s návrhom trestných kódexov. A treba si uvedomiť aj skutočnosť, že Žitňanská je už druhý krát vo vláde, ktorá rieši niečo na etnickom princípe. Ak totiž vláda bude trvať na existencii Úradu pre rómske komunity, dopúšťa sa pozitívnej diskriminácie - zvýhodňovania voči jednému etniku napr. výstavbou domov zadarmo tak, ako to robili komunisti, zatiaľ čo väčšinová časť obyvateľstva bude zavalená hypotékami a pôžičkami. Takto tí zadlžení budú vždy poukazovať na porušovanie zásady rovnosti zaručenej ÚSTAVOU! Skúsila sa ministerka pozrieť na problém aj z tohto pohľadu? Asi nie!

Poďme však ďalej ku extrémizmu na Slovensku a aj inde vo svete. Extrémisti v niektorých krajinách sú takí, ktorí mnohokrát vraždia civilné obyvateľstvo. Nemusíme chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť na susednú Ukrajinu, kde operujú polovojenské jednotky (nie štátne), ktoré vraždia civilné obyvateľstvo a vyznávajú pritom hodnoty fašizmu. Zaregistroval snáď niekto podobné správanie u nás? Ja nie. Ale počul som názory na neriešenie problémov, ktoré potom boli nazvané extrémizmom. Poďme sa pozrieť aj za „Veľkú mláku“. Médiá prinášajú informácie o černochoch zastrelených v Amerike. V Amerike je spoločnosť vychovávaná v tom, že policajt je zákon. A ak došlo k zastreleniu príslušníkov černošského etnika, tak to tam inak ani nešlo, lebo to zavinili sami zastrelení černosi. Černošská elita, vrátane prezidenta, sa však postaví na stranu zákona, lebo sa chcelo zabrániť občianskym nepokojom, ktoré vznikali práve na rasovom princípe. Tam sa extrémisti snažili vyrobiť rasový problém z individuálneho trestného činu. Na Slovensku takáto atmosféra nie je, tu je nejaký rómsky problém, ale tu sa Rómska elita či Rómska inteligencia nepostaví proti Rómom, keď robia niečo nekalé. V Amerike však nie je žiadny splnomocnenec pre černošské komunity, ale na Slovensku máme splnomocnenca pre rómske komunity. To je extrémizmus! Že máme úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity konštituovaný na etnickom princípe. Práve takýmito zákonmi vládni politici polarizujú našu spoločnosť a vytvárajú tak prostredie pre nárast extrémizmu a nie jeho odbúravanie. Teda tak, ako to opakujem dookola, tu sa riešia dôsledky, ale neodstraňuje sa príčina!

Problémy sú a na každý problém existujú riešenia kompatibilné s demokratickými hodnotami a Ústavou. To si však vyžaduje zodpovedný a kompetentný prístup od tých, čo žiadali vo voľbách od občanov moc a to je to, čo tu zatiaľ chýba. Rozdávanie peňazí bez zodpovednosti, bez merateľných výsledkov jednému etniku na jednej strane a stíhanie politických oponentov za vlastný nezáujem a neschopnosť riešiť existujúce problémy na strane druhej je tá najhoršia kombinácia a práve v tomto bode na Slovensku sme.

Čo sa stane, ak táto vláda pozatvára všetkých doterajších deklarovaných extrémistov? Vyrieši sa tým polarizácia spoločnosti? Či nebodaj odstráni rómsky problém?

Vecné dôvody: Prečo nie je a nebude rómsky problém vyriešený je ten, že žiadny takýto problém neexistoval a neexistuje v reálnom svete. Je len výmyslom bratislavských kaviarenských odborníkov ošľahaných vetrami barových ventilátorov. Nie je možné vyriešiť problém, ktorý neexistuje!

Politické dôvody: Socialisti majú voličskú základňu v sociálne slabých občanoch a vyložene v sociálnych prípadoch. Socialistické strany si kupujú hlasy týchto voličov cez sociálny systém. Preto potrebujú sociálny systém, ktorý zvyšuje počty sociálne odkázaných lebo je to viac voličov pre socialistov. Podobne drogový díler potrebuje viac drogovo závislých, lebo tak má viac klientov a viac zarobí. Pre takúto politiku je treba veľkých investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a odvody do sociálneho systému sa zvyšujú cez vyššie dane a odvody zo mzdy, preto Ficov a Richterov rast minimálnych miezd.

Máme tu minimálny  priestor pre strednú vrstvu, ktorá by mala tvoriť 80% populácie!

Problémy súčasnosti, ktoré nik nechce pomenovať nahlas, sa volajú sociálny systém. Podľa medializovaných informácií, najvyššia pôrodnosť je v Lomničke, kde pravdepodobne nikto nepracuje, pritom je tu najvyššia pôrodnosť na Slovensku. Ľudia ktorí nie sú schopní uživiť samých seba majú najviac detí. Podľa analytika SAV p. Baláža je na Slovensku cca 8,5% nezamestanteľných ľudí a zrejme tento počet porastie. Kde je hranica, ktorú súčasný sociálny systém ešte zvládne a do kedy to bude? To zatiaľ minister Richter ani jeho odborníci nepovedali a ani nepovedia.

Nefunkčný justičný systém. Jeho excelentným príkladom je Oskar Dobrovodský. Je to viac ako zaujímavé, keď uvážime koľko odborníkov zamestnáva SR v polícií, na prokuratúre na súdoch a na ministerstvách so slušnými platmi a problém jedného človeka sa nedokáže vyriešiť!

Absolútne nič z popísaných skutočných problémov, alebo príčin napätia v spoločnosti Žitňanskej iniciatíva nerieši, ani preventívne, ani následne! Len politickú objednávku odstavenia oponentov poskrývanú za problém vyrobený samotnou vládou!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Majiteľ Slotovej vily robí pre Siekela

Siekel býva v byte Nosáľa, ktorý mu predtým sám predal.

Dobré ráno

Dobré ráno: Slovensko príde o 100 miliónov eur, prečo sa tak stalo

Ministerstvo školstva čelí obvineniu.

DOMOV

Kočnerovi navrhnú sprísniť väzbu, vraj ovplyvňuje vyšetrovanie

Utajený svedok predložil dôkazy proti Kočnerovi.


Už ste čítali?